Zināšanās un pieredzē balstīti dūmvadu un kamīnu izbūves risinājumi!
No dizaina un projekta izstrādes līdz montāžai!

PAKALPOJUMI

OBJEKTA APSEKOŠANA

Konsultācijas un uzmērījumi, ugunsdrošības un citu tehnisko parametru atbilstības novērtēšana kamīna vai dūmvada montāžai.

PROJEKTĒŠANA

Kamīnu, krāšņu, dūmvadu u.c. detalizētu dizaina un izvietojuma 2D un 3D projektu izstrāde atbilstoši klienta izvirzītajām prasībām un tehniskajām iespējām.

VIZUALIZĒŠANA

Niansētu vizualizāciju/as izstrāde atbilstoši paredzētajam dizaina projektam.

IZGATAVOŠANA

Izsmalcinātu kamīna apdaru izgatavošana, izmantojot dažāda veida dabas izcelsmes materiālus un to apstrādes tehnikas - akmeni, koku, stiklu, keramiku un citus. Kamīna apdaru, kamīna kurtuvju, citu apdares un nepieciešamo elementu komplektēšana un piegāde no Eiropas ražotājiem.

PIEGĀDE

Pasūtīto preču piegāde uz objektu nepieciešamības gadījumā, nodrošinot atbilstošu to transportēšanu un piegādi montāžas vietā.

MONTĀŽA

Montāža atbilstoši LR Valsts ugunsdrošības, Latvijas būvnormatīvu un ražotāju tehniskajiem noteikumiem krāšņu un dažādu veidu dūmvadu būvniecībā.

DEMONSTRĀCIJA

Pēc montāžas darbu pabeigšanas tiek veikta kamīna vai krāsns pirmā iekurināšana un lietotāja instruktāža par kamīna vai krāsns ekspluatāciju.

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Izbūvēto dūmvadu, kamīnu un krāšņu nodošana ekspluatācijā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

GARANTIJAS APKALPOŠANA

Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana nepieciešamības gadījumā. Konsultācijas un rekomendācijas izbūvēto iekārtu nevainojamai darbībai.

Māja bez kamīna ir māja bez sirds.

MŪSU DARBI

PAR MUMS

Uzņēmums “KASPARELLI” dibināts 2004. gadā un apvieno speciālistus ar vairāk kā 20 gadu pieredzi kamīnu projektēšanā, izgatavošanā, kamīnu un dūmvadu būvniecībā. Mūsu uzkrātās zināšanas un pieredze palīdz radīt dažādu apdares materiālu salikumu, stila un dizaina kamīnus atbilstoši Jūsu iecerēm un mūsdienu iespējām. Mūsu uzņēmuma radīto kamīnu kvalitāti un drošību, individuālo pieeju katram projektam ir novērtējuši mūsu klienti – arhitekti, dizaineri, būvkompānijas un individuālie pasūtītāji.

Kontakti

Tālrunis: +371 29337788

E-pasts: info@kasparelli.lv

Rekvizīti

Nosaukums: SIA “KASPARELLI”

Juridiskā adrese: Pēkšena iela 11-7, Rīga, LV-1006

PVN kods: LV40003669044

Banka: A/s “SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konts (IBAN): LV13UNLA0050004048330